haukelivegen

12/11/2012

Vegen som binder oss sammen

Gjennom uminnelige tider har ferdselen over Haukelifjell vært viktig for kontakten mellom Østlandet og Vestlandet. Kjører vi over fjellet i dag, kan vi se spor av flere generasjoners kløvveier og kjøreveier. Det var likevel helårsvegen som ble åpnet på 1960-tallet som utgjorde den virkelige samferdselsrevolusjonen.

Vi nærmer oss altså 50-årsdagen for åpningen av helårsvegen over Haukelifjell. Samfunnet har endret seg sterkt i løpet av det halve århundret som snart er gått. Bilene er større og raskere. Moderne vogntog og semitrailere har overtatt for tidligere tiders lastebiler. Transporten av både varer og tjenester er mangedoblet. Derfor er også behovet for standardheving på vegen så stort. Derfor er også kommuner og fylkeskommuner langs vegen så tydelige i sitt krav om store investeringer på E134.

Det har skjedd mye bra på E134 de siste årene. Vegen langs Åkrafjorden og opp gjennom Rullestadjuvet var tidligere enhver bilists mareritt. I dag kjører vi trygt og godt på moderne veg i dette området. Det samme har skjedd på østsiden. Fra Kongsberg mot Drammen er standarden blitt hevet og vegen modernisert, men der er trafikken nå så stor at vi om ikke lenge vil trenge firefelts veg for å ta unna for trafikken.

Da Stortinget sist behandlet Nasjonal Transportplan (NTP) våren 2009, fikk vi gjennomslag for tre svært viktige prosjekter på E134. Det skal bygges helt ny og moderne veg gjennom Kongsberg by, slik at trafikken ikke lenger skal måtte snegle seg gjennom trange bygater med fartsgrense 40 km/t og fartsdumper. Mellom Gvammen i Hjartdal og Århus i Flatdal i Seljord skal det bygges ny tunnel, slik at vi for fremtiden slipper å kjøre de smale og trafikkfarlige Nutheimskleivene. I vest skal det bygges ny tunnel og veg i Stordalen i Etne. Den nye vegen der vil erstatte den aller dårligste delen av E134.

Det var mange som i høst jublet over at de tre nevnte prosjektene er kommet med i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det betyr at byggingen endelig kan starte, og det betyr at vi kan håpe at nye prosjekter kan komme med når Stortinget igjen skal behandle Nasjonal Transportplan våren 2013.

Fylkene Telemark, Hordaland og Rogaland har samlet seg om et viktig felles krav om at det store vegprosjektet mellom Seljestad og Vågsli til 5,3 milliarder kroner får byggestart i 2015 og blir ferdigstilt i 2023. Prosjektet inneholder ny tunnel fra Seljestad til Røldal, ny tunnel fra Røldal til Ulevå, ny tunnel bak Haukeliseter og ny Vågslitunnel, samt helt ny veg på fjellet. Prosjektet vil gjøre vegen tilnærmet 100% vintersikker for store kjøretøyer, redusere reisetiden med 25 minutt og drivstofforbruket med 50% på strekningen.

Det er en hel landsdel som nå står samlet bak kravet om en tidsmessig E134. Vi opplever at forståelsen også er til stede for dette kravet sentralt. Derfor venter vi i optimistisk spenning på Stortingets vedtak til våren. Haukelivegen er og blir den viktigste forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet over fjellet, og få norske veger har slik betydning for næringslivet som nettopp den!

Petter Steen jr er ordfører I Haugesund kommune og styreleder i AS Haukelivegen