gamle-haukelivegen

11/11/2011

På tide å tenke nytt om Haukelivegen?

Slutt på kolonnekjøring og vinterstengt veg eller betraktelig høyere veistandard på E134 og bedre tunneler. En laaang tunnel eller to korte – det er det store veispørsmålet for Haukelivegen.

TEKST: Alexander Urrang Hauge
FOTO: Lars Myhren holand / Haukelifjell

HAUGESUND/VÅGSLID: Se for deg en Haukeliveg som alltid er åpen og som aldri påvirkes av været. Det er drømmen til stadig flere, men er det så enkelt og blir det for dyrt? Interesseorganisasjonene Haukelivegens Venner og AS Haukelivegen er delte i sitt syn. De vil ha bedre vei, men om det er mange veier til Rom er det minste like mange veimuligheter over Haukelifjell. Hvilken vei tar haukelivegen?
-Førebels har departementet gått inn for ein 12 km lang tunnel Røldal-Ulevå og ny Vågslidtunnel. Me får vona at dette er førebels, for det er ei løysing som korkje næringslivet eller andre trafikantar kan leva med når forventa trafikkauke slår til etter at Rogfast er ferdig utbygd, skriver Johannes Sørli, leder for Haukelivegens Venner i en kronikk.

Han vil ha en 24 kilometer lang tunnel som gjør kort prosess på hele kolonne- og stengeproblematikken. All verdens snøvær vil ikke kunne påvirke trafikken når den går i solid grunnfjell.
-Skal me få brukbar vintersikker veg over Haukeli utan kolonnekjøring, er lang tunnel mellom Røldal og Vågslid einaste løysinga, skriver Sørli videre og mener også at villreinen vil få det bedre når veibanen ikke lenger er en hindring.
Sørli håper på en grundig vurdering og minner om et stadig mer uforutsigbart vær.
- Eg vonar Statens vegvesen vil hjelpa til så me får ei heilgod, vintersikker løysinga og medverka til at det vert laga ei grundig utgreiing av alternativa. Det er ting som tyder på at vinterveret på fjellet vert heller verre i framtida, difor bør me lytta til dei som har brøyta på Haukelifjell i årevis og kjenner problema best, skriver Sørli i sin kronikk.

Planer for Haukelivegen

UTFORDRENDE VEIVALG: Utbyggingen av Haukelifjellvegen engasjerer. Skal man velge lang tunnel eller to korte. Bildene viser hvor hard fjellovergan gen kan våre, samt traseprofil.

En annen organisasjon som også jobber for en bedre Haukeliveg er AS Haukelivegen. I aksjeselskapets vedtekter heter det at de «har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av Haukelivegen (E 134) Haugesund-Drammen».
-Vi vil være en pådriver for å få ting i gang og få politisk aksept og oppslutning rundt utbygging av Haugelivegen, sier Børge Skårdal, daglig leder i AS Haukelivegen.
Sørdal mener at deres foretrukne løsning, med to tunneler i stedet for en lang, har en rekke fordeler.
-Vi kommer til å bruke tunnelmasse til å heve veibanen betraktelig. Det vil også bli bygget brede fresefelt på begge sider av veien. I tillegg skal terrenget jevnes langs veibanen slik at turbulensen blir redusert, forklarer Sørdal.
-Men er dette bra nok til å redusere antall timer med stengt vei og kolonnekjøring?
-Ja, dette vil begrense stenging og kolonnekjøring betraktelig, sier han og påpeker at tunnelinnslaget kommer til å bli plassert på et sted hvor skredsikkerheten er mye høyere.
-Målet med hele utbyggingen er bedre regularitet i trafikken på Haukelivegen.
Vår løsning er skissert til 5 milliarder kroner. Haukelivegens venners løsning blir langt dyrere, flere milliarder kroner. Den lange tunnelløsningen er lett å selge inn fordi det høres så mye enklere og greiere ut. Men også en 24 kilometer lang tunnel har sine utfordringer. Da kan en ulykke i tunnelen forårsake stenging og forsinkelser. Vi mener at vi får mer uttelling av vår tunnelløsning og heller bruke mer penger på de dårlige vegstrekningene i Stordalen-Etne og Vinjesvingen-Åmodt. Her det daglig stenging på grunn av utforkjøringer og trafikkuhell.

Børge Sørdal og AS Haukeligvegen er enig med Haukelivegens Venner om at den vestlige tunnelen bør bygges først slik at man får best mulig tid til å justere planene for den nye Haukelitunnelen.

Hvis alt går på skinner vil utbyggingsplanene bli en del av Nasjonal transportplan i 2012/13. Stipulert oppstartsår er 2015 og anleggsperioden er beregnet til fem år.

Stikkord: , , , , ,